تازه های فروشگاه آکادمی
مرض قند

مرض قند یا دیابت از قدیمى‌ترین بیماریهاى شناخته شده بشر است....

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت پای دیابتی

۱۳۵,۵۰۰ ریال ۱۳۵,۵۰۰ ریال
تشخیص و درمان زخم های وریدی

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
آشپزخانه دیابتی‌ها

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
راهنمای عملیاتی در خصوص پای دیابتی

۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  • پرفروش‌ها
پرفروش
مرض قند

مرض قند یا دیابت از قدیمى‌ترین بیماریهاى شناخته شد...

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
مدیریت پای دیابتی

۱۳۵,۵۰۰ ریال ۱۳۵,۵۰۰ ریال
پرفروش
راهنمای عملیاتی در خصوص پای دیابتی

۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
تشخیص و درمان زخم های وریدی

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پرفروش
دیابت (آشنایی، پیشگیری، کنترل)

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  • جدیدترین‌ها
جدید
مرض قند

مرض قند یا دیابت از قدیمى‌ترین بیماریهاى شناخته شد...

100,000 ریال
جدید

پیشنهاد‌های ویژه فروشگاه آکادمی